นับตัวหนังสือ

ง่ายเพียงแค่ copy ข้อความ หรือตัวหนังสือที่ต้องการนับมาวาง แล้วกดให้นับ ระบบก็จะนับตัวอักษรทั้งหมด รวมทั้งช่องว่าง และแสดงจำนวนตัวอักษรทั้งหมดทันที