MD5

md5 Message-Digest algorithm 5 หรือ md5 คือการเข้ารหัสข้อความ หรือไฟล์ โดยมีความละเอียดในการเข้ารหัส 128-bit ซึ่ง md5 ถือเป็นมาตรฐานตัวหนึ่งของระบบ internet คืออ้างอิงตามมาตรฐาน RFC 1321 md5 ถูกนำมาใช้เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลหรือตัวไฟล์ โดยมีการทำงานในลักษณะ cryptographic hash function หรือ ชุดการเข้ารหัสที่จะทำให้ได้ผลลัพท์มีขนาดเท่ากันเสมอ ไม่ว่าข้อมูลก่อนจะถูกเข้ารหัสมีขนาดเท่าไรก็ตาม สำหรับผลลัพธ์ที่ได้ของ md5 นั้น จะเป็นตัวเลข ฐาน 6 ขนาด 32 bit เสมอ

การถอดรหัส จะต้องอาศัยข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมูลเท่านั้น เพราะว่า MD5 เป็นการเข้ารหัสทางเดียว จึงทำให้ไม่มี algorithm ในการถอดรหัสมาได้โดยตรง ดังนั้นหลายคำที่ไม่พบในฐานข้อมูลก็จะไม่สามารถถอดออกมาได้